Poliesportiu “Los Docks”
Tipus d'obra: Ordenació integral de l'àmbit de l’antiga caserna Daoiz i Velarde per a poliesportiu municipal i altres equipaments.
Lloc: Madrid
Superficie: 9.496 m2
Client: Ajuntament de Madrid
Empresa constructora: FCC Construcción
Projecte: Oscar Tusquets / Elena de las Moras / Carlos Diaz
Projecte executiu: Oscar Tusquets / Elena de las Moras / Carlos Diaz
Direcció d'obra: Oscar Tusquets / Elena de las Moras / Carlos Diaz
Direcció executiva: Manuel de las Moras / Maria Roger
Gestió i coordinació: TDA Arquitectura y Urbanismo
Edifici rehabilitat per equipament poliesportiu, que acull en un extrem del llarg edifici, el recinte per a piscines, en l’altre una pista poliesportiva i en la zona central i en doble planta, els equipaments i vestuaris propis d’aquest tipus d’instal.lació. Tota la zona interior s’ha tractat com façanes exteriors i vidre, conservant així tot el caràcter de l’existència del vell edifici.

Gran de Gracia 1,entresuelo 1a | 08012 BARCELONA | Tel. 93 444 90 40 | 1@tda.es