ZAL
Planejament: Modificació del plan especial de ampliació del port de BCN (Zona activitats logístiques ZAL)
Lloc: Prat del LLobregat. (Barcelona)
Superficie: 174.357 m2
Client: Autoritat Portuaria de Barcelona
Arquitectes: Salvador Euras
Modificació del P.E. per a la reordenació de les zones de activitats mixtas i la regulació de la ordenació de las zones logístiques. Proposta d'implantació de la zona Z.A.M.

Gran de Gracia 1,entresuelo 1a | 08012 BARCELONA | Tel. 93 444 90 40 | 1@tda.es