Eixample de Mar. Fase A1 / A2
Tipus d'obra: Edificis de vivendes amb aparcament, constru´ts sobre els terrenys de l'antiga fÓbrica Pirelli
Lloc: Pl. MediterrÓnia 3 i Pere Jacas 19. (Vilanova i la Geltr˙)
Superficie: 22.942 m2
Nº habitatges: 131 habitatges
Client: Garraf MediterrÓnia
Règim: Venda
Empresa constructora: Qualitat Obras
Projecte: Oscar Tusquets / Carlos Diaz / Joan Busquets
Projecte executiu: Salvador Euras / Carlos Diaz / Enric Torrent
Direcció d'obra: Salvador Euras / Carlos Diaz / Enric Torrent
Edificis d'habitatges en una de les fases que recull el projecte urbanÝstic de l'antiga fÓbrica Pirelli a Vilanova i la Geltr˙. Aquests habitatges de 1, 2 o 3 dormitoris, formen part d'un conjunt d'edificis que es projecten seguint el trašat urbanÝstic redactat per BAU/ TDA Joan Busquets / Oscar Tusquets.

Gran de Gracia 1,entresuelo 1a | 08012 BARCELONA | Tel. 93 444 90 40 | 1@tda.es