PEMU i PU Camí dels Molins
Planejament: Pla Especial de Millora Urbana i Projecte d'Urbanització per a la recuperació del nucli urbà Camí dels Molins.
Lloc: Santa Oliva, (Baix Penedès). Tarragona
Superficie: 14.123,27 m2
Edificabilitat: 10.557,89 m2st
Nº habitatges: 109 habitatges
Client: Ajuntament de Santa Oliva
Ús: Residencial i Comercial
Arquitectes: Carles Diaz / Salvador Euras / Xavier Sust
Recuperació edificatòria i social del nucli urbà Camí dels Molins, adaptant la seva estructura i previsió de creixement a l'Àrea Residencial Estratègica "El Molí Baix"

Gran de Gracia 1,entresuelo 1a | 08012 BARCELONA | Tel. 93 444 90 40 | 1@tda.es