El Calderí
Planejament: Modificació del Pla General i Pla Parcial El Calderí
Lloc: Mollet del Vallès (Barcelona)
Superficie: 297.013,20 m2
Edificabilitat: 0,53 m2st/m2s
Nº habitatges: 900 habitatges
Client: Consorci Zona Franca i Amrey Promocions Inmobiliàries
Ús: Residencial, Terciari i Comercial
Arquitectes: Carles Diaz / Salvador Euras / Xavier Sust
Advocats: Carles Pareja / Elvira Fernández
Desenvolupament urbanístic de caràcter residencial en l'àmbit del Calderí a Mollet del Vallès.

Gran de Gracia 1,entresuelo 1a | 08012 BARCELONA | Tel. 93 444 90 40 | 1@tda.es