PMU de l’estació Lleida
Planejament: Pla de Millora Urbana i Projecte de Reparcel.lació
Lloc: Lleida
Superficie: 15.100 m2s
Edificabilitat: 2,30 m2st / m2s
Nº habitatges: 169 habitatges
Client: Grup Vall Companys
Ús: Residencial, terciari i comercial
Arquitectes: Carles Diaz / Salvador Euras / Xavier Sust
Advocats: Carles Pareja / Elvira Fernández
Ordenació urbanística i edificatňria destinada a usos residencials, terciaris i comercials vinculats a l’entorn de l’estació del TAV a Lleida. El projecte permet el creixement dels usos previstos i resol la interconnexió de la ciutat a les dues bandes de l'eix ferroviari.

Gran de Gracia 1,entresuelo 1a | 08012 BARCELONA | Tel. 93 444 90 40 | 1@tda.es