PEMU del Sindicat
Data: 2007
Planejament: Pla Especial de Millora El Sindicat
Lloc: El Vendrell, (Baix Penedès), Tarragona
Superficie: 3.394 m2s
Edificabilitat: 1,5 m2st / m2s
Nº habitatges: 48 habitatges
Client: Ajuntament de El Vendrell
Ús: Residencial i comercial
Arquitectes: Carles Diaz / Salvador Euras
Ordenació i integració volumètrica per a recuperar l'espai de l’entorn del Sindicat de El Vendrell amb edificacions destinades a ús residencial, comercial i aparcament públic en soterrani.

Taquigraf Garriga, 10 | 08014 BARCELONA | Tel. 93 444 90 40 | 1@tdat.es