Pla Parcial ARE Molí Baix a Santa Oliva
Planejament: Pla Parcial
Lloc: Santa Oliva (Tarragona)
Superficie: 159.551 (15,9 ha)
Edificabilitat: 79.775,71 m2
Nº habitatges: 798 habitatges
Client: Incasol
Arquitectes: Carlos Diaz / Salvador Euras / Xavier Sust
Desenvolupament del Pla Parcial corresponent a l’Ŕrea Residencial Estratčgica Molí Baix en Santa Oliva, Tarragona.

Gran de Gracia 1,entresuelo 1a | 08012 BARCELONA | Tel. 93 444 90 40 | 1@tda.es