Les Madrigueres
Planejament: Modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana, Pla Parcial, Projecte de Reparcel·lació i Projecte d’urbanització de Les Madrigueres
Lloc: El Vendrell, (Baix Penedčs), Tarragona
Superficie: 47 Ha
Edificabilitat: 200.000 m2
Nº habitatges: 1.618 habitatges
Client: Ajuntament de El Vendrell
Ús: Residencial, comercial i terciari
Arquitectes: Carlos Diaz / Salvador Euras / Xavier Sust
Advocats: Carles Pareja / Elvira Fernández
Desenvolupament urbanístic integral d’un ŕmbit que permet recuperar l'espai natural vinculat a la Riera de la Bisbal, dotant d'interconnexió cívica i viŕria el litoral marítim i desenvolupant sňl residencial lliure i protegit convinant usos comercials.

Gran de Gracia 1,entresuelo 1a | 08012 BARCELONA | Tel. 93 444 90 40 | 1@tda.es