Fuente en San Fernando
Tipus d'obra: Monument de la comunicació. Font Escultòrica
Lloc: San Fernando. (Cádiz)
Client: Carruela / Ayuntamiento de San Fernando
Empresa constructora: GCS
Projecte: Oscar Tusquets
Direcció executiva: Maria Roger
Monument de grans dimensions (10x10x10 m.) col·locat sobre un llac circular. S’ubica a la cruïlla d’accés a la població de San Fernando des de la carretera de Cadis. La construcció d’aquest monument es un repte per qualsevol tècnic i constructor. Projectat per Oscar Tusquets com a “Monument a la comunicació”.

Gran de Gracia 1,entresuelo 1a | 08012 BARCELONA | Tel. 93 444 90 40 | 1@tda.es