Can Misser
Tipus d'obra: La Casa del Laberint - Recuperació de casa senyorial de principis de segle en Sant Vicenç de Montalt, Barcelona
Lloc: Sant Vicenç de Montalt (Barcelona)
Superficie: 2.583,23 m2
Nº habitatges: 1 habitatge unifamiliar
Client: Privat
Empresa constructora: Ortiz / Acsa / Deco
Projecte: Oscar Tusquets / Carlos Diaz
Projecte executiu: Oscar Tusquets / Enric Torrent / Carlos Vinardell
Direcció d'obra: Oscar Tusquets / Enric Torrent / Carlos Vinardell
Direcció executiva: Maria Roger
Intervenció i recuperació de la finca ubicada a la zona d’alt standing del Maresme, Sant Vicenç de Montalt. Reforma, rehabilitació i adequació per a habitatge de gran luxe a la masia del segle XIV. Creació de nous espais i jardins a tota una gran part de la superfície de la finca.

Gran de Gracia 1,entresuelo 1a | 08012 BARCELONA | Tel. 93 444 90 40 | 1@tda.es