Vivendes Vilassar
Tipus d'obra: Edificació i acondicionament dels jardins del entorn, Promoció pública de vivendes
Lloc: C/ Salvador Espriu y C/ Cami de Mataró (Vilassar de Dalt)
Superficie: 17.990 m2
Nº habitatges: 89 habitatges
Client: Institut Català del Sòl
Règim: Venda i lloguer – Promoció pública
Empresa constructora: Construccions PAI
Projecte: Oscar Tusquets / Carlos Diaz
Projecte executiu: Josep Palaín / Carlos Diaz / Enric Torrent
Direcció d'obra: Josep Palaín / Carlos Diaz / Enric Torrent
Direcció executiva: Maria Roger / Jaume Casas
Conjunt residencial de promoció publica gestionat per INCASOL. Ordenació de l’espai y recuperació del parc de la Mina. Aquest conjunt esta format per quatre edificis, dos dels quals configuren els habitatges unifamiliars, i els altres dos les plurifamiliars. Situat en una zona perifèrica de gran creixement en el Maresme en aquest tipus d’habitatges. Inclou també la intervenció en els jardins del seu entorn, del anomenat parc de la Mina de Vilassar de Dalt.

Gran de Gracia 1,entresuelo 1a | 08012 BARCELONA | Tel. 93 444 90 40 | 1@tda.es