Façanes Palau de la Música
Tipus d'obra: Restauració de les façanes del Palau de la Música Catalana
Lloc: Sant Francesc de Paula/Amadeu Vives. Barcelona
Pressupost: 1.200.000 €
Client: Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana. Fundación Caja Madrid
Empresa constructora: Natur System
Projecte: Oscar Tusquets / Carlos Diaz
Projecte executiu: Enric Torrent / Esther Villanueva
Direcció d'obra: Enric Torrent / Esther Villanueva
Direcció executiva: Maria Roger / Susana Pavón
És un dels treballs que per fases, es porten a terme en les intervencions del Palau de la Música. L’execució que s’ha realitzat en aquesta fase ha estat la restauració complerta de la façana del edifici històric. Ha estat una rehabilitació que aprofundeix en el tractament i conservació dels diferents elements de façana, així com la reparació i reforços estructurals de la mateixa, respectant al màxim el projectat per l’arquitecte Domènech i Montaner.

Gran de Gracia 1,entresuelo 1a | 08012 BARCELONA | Tel. 93 444 90 40 | 1@tda.es