Bolera Càntabra
Tipus d'obra: Construcció d’un edifici destinat a bolera
Lloc: Av. Ris / C/El Rano. Noja (Cantabria)
Superficie: 1.637 m2
Client: Ajuntament de Noja
Empresa constructora: Ascan
Projecte: Oscar Tusquets / Carlos Diaz
Projecte executiu: Salvador Euras / Enric Torrent
Direcció d'obra: Salvador Euras
Gestió i coordinació: TDA Arquitectura y Urbanismo
Edifici de nova planta semi-enterrada, construït per a acollir una pista coberta per a bitlles, esport cantàbric per excel·lència. Aquest recinte te cabuda per 1.800 persones en les graderies que envolten la pista. Els espais inferiors a les graderies extremes, situen els serveis de vestuaris. L’edifici, totalment cobert, té la sensació d’estar totalment obert.

Gran de Gracia 1,entresuelo 1a | 08012 BARCELONA | Tel. 93 444 90 40 | 1@tda.es