Pla general d’ordenació urbana de Santa Oliva
Planejament: Pla pilot per a establir els protocols de compliment de l’agenda 21 sobre sostenibilitat i aspectes mediambientals del territori. (Revisió i adaptació 2006)
Lloc: Santa Oliva, (Tarragona)
Superficie: 950 ha
Client: Ajuntament de Santa Oliva
Arquitectes: Carlos Diaz / Xavier Sust / Salvador Euras
Creació d'un eix vertebrador cívic, que relacioni i comuniqui tots els nuclis urbans existents, relacionant-los, ordenant i programant entre tots ells les ŕrees de creixement del municipi, recolçant en el seu recorregut ŕrees d'activitat i dotacions.

Gran de Gracia 1,entresuelo 1a | 08012 BARCELONA | Tel. 93 444 90 40 | 1@tda.es