El Francaset
Data: 1993 - 1997
Planejament: Pla Parcial, Projecte Reparcel·lació i Projecte Urbanització El Francaset
Lloc: Roda de Berą, Baix Penedčs
Superficie: 54 Ha
Edificabilitat: 108.629 m2
Nº habitatges: 977 habitatges
Ús: Residencial i comercial
Arquitectes: Carlos Diaz / Xavier Sust / Salvador Euras
Desenvolupament urbanķstic integral dels sectors de sņl urbanitzable amb carącter residencial, situat entre el corredor ferroviari i la N-340 al municipi de Roda de Berą.

Taquigraf Garriga, 10 | 08014 BARCELONA | Tel. 93 444 90 40 | 1@tdat.es