Assessorament urbanístic Vallromanes
Planejament: Pla Parcial i Projecte d’urbanització
Lloc: Vallromanes (Barcelona)
Superficie: 3,4 Ha
Edificabilitat: 10.354 m2
Nº habitatges: 46 habitatges
Client: PARC SUD
Ús: Residencial
Direcció d'obra: Carlos Diaz / Salvador Euras / Xavier Sust
Desenvolupament del Pla Parcial i Projecte d'Urbanització per a ordenar l'àmbit de sòl de caràcter residencial situat a l'entorn de "Can Palauet" previst en el POUM de Vallromanes.

Gran de Gracia 1,entresuelo 1a | 08012 BARCELONA | Tel. 93 444 90 40 | 1@tda.es