Els Pallaresos
Planejament: Normes Subsidiàries, Pla Parcial, Projecte de Reparcel·lació i Projecte d’urbanització – Sector SAU 5
Lloc: El Pallaresos, (Tarragona)
Superficie: 10,9 Ha
Edificabilitat: 26.626 m2
Nº habitatges: 220 habitatges
Client: Iberdrola Inmobiliaria Catalunya SAU
Ús: Residencial i comercial
Direcció d'obra: Carlos Diaz / Salvador Euras / Xavier Sust
Desenvolupament urbanístic integral d’un àmbit que permet dotar a les àrees urbanes colindants, d’un ampli espai lliure i d’equipaments.

Gran de Gracia 1,entresuelo 1a | 08012 BARCELONA | Tel. 93 444 90 40 | 1@tda.es