Monestir de Santa Oliva
Tipus d'obra: Recuperació i consolidació del Monestir de Santa Oliva (antiga Rectoria) i ordenació del seu entorn
Lloc: Plaça de l’Església (Santa Oliva)
Superficie: 591,81 m2
Client: Ajuntament de Santa Oliva
Empresa constructora: AMC-5 SA Construccions
Projecte: Carlos Diaz / Salvador Euras
Direcció d'obra: Carlos Diaz / Salvador Euras
Adequació de l’antic Monestir de Santa Maria i el seu entorn, declarat Bé d'Interès Cultural.

Gran de Gracia 1,entresuelo 1a | 08012 BARCELONA | Tel. 93 444 90 40 | 1@tda.es