Plą General Noja
Planejament: Pla General d’ordenació urbana del municipi de Noja
Lloc: Noja (Cantabria)
Superficie: 798 Ha
Edificabilitat: 262.037 m2
Nº habitatges: 2.314 habitatges (creixement)
Client: Ajuntament de Noja
Direcció d'obra: Carlos Diaz / Salvador Euras
Revisió del planejament del Municipi de Noja, en un marc especialment sensible per el seu entorn mediambiental i del paisatge.

Gran de Gracia 1,entresuelo 1a | 08012 BARCELONA | Tel. 93 444 90 40 | 1@tda.es