Ajuntament de Santa Oliva
Tipus d'obra: Nova seu Ajuntament de Santa Oliva
Lloc: C/ Josep Mª Jane
Superficie: 2.102,79 m2
Client: Ajuntament de Santa Oliva
Projecte: Carlos Diaz / Enric Torrent / Salvador Euras
Edifici de nova planta per donar acollida a les dependències de l’Ajuntament de Sta. Oliva.

Gran de Gracia 1,entresuelo 1a | 08012 BARCELONA | Tel. 93 444 90 40 | 1@tda.es