Per fer el desenvolupament tècnic dels projectes una vegada realitzada la seva concepció arquitectònica, TDA Arquitectura y Urbanismo s’estructura en quatre departaments:

  1. Àrea d’urbanisme: S’ocupa del desenvolupament de planejament i de gestió urbanística. Així mateix, col·labora amb les administracions i assessora als seus clients en tots els tràmits administratius del procés.

  2. Àrea de Projectes Executius: S’ocupa del desenvolupament de projectes constructius a partir de concepcions bàsiques del projecte arquitectònic, sinó que també resol les coordinacions de les diferents fases del projecte constructiu com són la topografia, geotècnica, estructures, instal·lacions, jardineria, interiorisme, etc.

  3. Àrea d’economia de projecte: Aquesta àrea fou creada per al desenvolupament de l’estat d’amidaments i pressupostos dels projectes executius, així com per fer-ne el seguiment en fase de construcció.

  4. Àrea de Direcció d’obres: Creat per al seguiment complert de la direcció de l’obra, tant pel què fa a la direcció facultativa d’arquitectes, com a la direcció tècnica d’execució d’obra i a la gestió i economia de l’obra.

  5. Àrea gestió integral de projectes i obres: Creada a requeriment dels clients que demanen una presencia continuada dels professionals de TDA Arquitectura y Urbanismo, per la coordinació i control del projecte durant tot el procés constructiu.

 


Rambla Catalunya, 89 | 08008 BARCELONA | Tel. 93 444 90 40 | 1@tdat.es