Els membres de l’equip habitual de TDA Arquitectura y Urbanismo són:

Tècnics Directors
Maria Roger, arquitecte tècnic i gerent
Eduard Permanyer, arquitecte
Salvador Euras, arquitecte
Anna Bassa, economista
Carles Díaz, arquitecte coordinador
Carlos Alejandro, arquitecte

Col.laboradors
Xavier Sust, arquitecte urbanista
Josep Nel-lo, arquitecte
Alfredo Perez, arquitecte
Enric Pol, arquitecte
Marta Barrachina, arquitecte tècnic
Jordi Carbonell, delineant
Lidia Permanyer, arquitecte

Administratius
Nati Martinez

Gran de Gracia 1,entresuelo 1a | 08012 BARCELONA | Tel. 93 444 90 40 | 1@tda.es