TDA Arquitectura y Urbanismo és un estudi professionals que té els següents socis:

Gran de Gracia 1,entresuelo 1a | 08012 BARCELONA | Tel. 93 444 90 40 | 1@tda.es