TDA Arquitectura y Urbanismo és un estudi professionals que té els següents socis:

Taquigraf Garriga, 10 | 08014 BARCELONA | Tel. 93 444 90 40 | 1@tdat.es