TDA Arquitectura y Urbanismo té per objectiu realitzar un servei de qualitat durant tot el procés de l’edificació i de l’urbanisme, tant en fases de projecte com en la posterior direcció d’obres.

Gràcies a l’experiència del seu equip de professionals, el nostre estudi pot aportar el valor afegit que suposa la coordinació dels professionals participants en el procés constructiu i pot facilitar la resolució de totes aquelles qüestions que, vinculades directament a l’arquitectura, o d’una manera més tangencial, guarden relació amb les obres que es desenvolupen.

La nostra relació amb el client és individual i personalitzada i es basa en la col·laboració per tal de trobar, en cada moment, la millor manera de resoldre les circumstàncies del projecte.


Rambla Catalunya, 89 | 08008 BARCELONA | Tel. 93 444 90 40 | 1@tdat.es